Ministry of Mass

Maker van objecten
Maker
Designer
Manufacturer
David Braeckman
Meulesteedsesteenweg 396
9000 Gent
0472 93 66 76
Ik werk met: 
Andere


David heeft als doel om het moderne leven in zijn geheel te bestuderen en suggesties te maken hoe we materiaal, energie en mensen kunnen organiseren. Hij wil mensen laten nadenken over de waarde van producten. Dat is waarom hij houdt van het maken van objecten.